آزمون تعیین سطح

جهت امتحان تعیین سطح، لطفا دوره خود را تعیین کنید

(هزینه امتحان تعیین سطح، مبلغ 25 هزار تومان می‌باشد)

ازمون دوره کودکان
دوره کودکان (4 الی 12 سال)
ازمون دوره نوجوانان
دوره نوجوانان (12 الی 16 سال)
ازمون دوره بزرگسالان
دوره بزرگسالان (16 سال به بالا)
ازمون دوره ایلتس
دوره ایلتس