دوره‌های ویژه نوجوانان

معرفی دوره ویژه نوجوانان

سطح کلاس:

Elementry و Basic

مدت دوره:

12 جلسه

پیش نیاز:

دوره‌های کودکان

در بخش زبان آموزان از سن 16-12 سال در کلاس حضور دارند. طراحی به گونه‌ای است که دارای موضوعات متنوع و کاربردی در جامعه می‌باشد. در این دوره از کتاب‌های Connect و یا HeyThere که از کتاب‌های روز دنیا می‌باشد تدریس می‌شود.

تکرار بعضی از ساختارهای گرامری که در دوره‌های قبل کار شده است.

کلاس‌ها در روزهای شنبه، چهارشنبه هر جلسه 120 دقیقه و یا یکشنبه، سه‌شنبه هر جلسه 120 دقیقه زبان انگلیسی فرا می‌گیرند.

کتاب‌های Hey There دارای 4 کتاب در تقسیم بندی‌ A و B و در 16 ترم در موسسه تدریس می‌شود.

و یا کتاب‌های Connect دارای 4 کتاب که در 12 ترم تدریس می‌شود.

کتاب نوجوانان
کتاب نوجوانان
جدول دوره ها