SUMMIT2

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

 
SUMMIT2AP1
SUMMIT2AP2
SUMMIT2BP1
SUMMIT2BP2

دوره SUMMIT

 

از ویژگی های بارز این کتاب میتوان به موارد زیر اشاره کرد: طراحی ، تعیین و تمرکز کتاب در سطوح مختلف اعم از upper intermediate_ advanceگسترش و تنوع موضوعات در راستای یادگیری مهارت writing and speaking. قرار دادن زبان آموز در موقعیت واقعی به گونه ای که او میتواندلغات و جمله های پر کاربرد اکادمیک و روزمره را به درستی در جایگاه مناسب و صحیح استفاده کند. ارائه به نسبت مختصر موارد دستور زبان همراه با تمارینی از نوع جاهای خالی و جمله نویسی به عنوان پاسخ به سوال در هر درس .ایجاد انگیزه و چالش در زبان آموزان از حداقل سطح intermedite به بالا . اطمینان خاطر دادن و اعتماد به نفس به زبان آموز در مکالمه و خواندن متون. ارائه و معرفی لغات جدید درون متن.