آزمون تعیین سطح کودکان (۱۵-۸ سال)

تعیین سطح کودکان

برای شروع آزمون روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

زبان آموز محترم مدت زمان پاسخگوئی به هر سوال یک دقیقه می‌باشد .

Thank you for your upload