pockets2

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

POCKETS2A
POCKETS2B

دوره pockets

کودکان بیشتر مایلند از رنگ آمیزی و شعر خوانی برای یادگیری زبان شروع کنند تا جذابیت زبان آموزی را از همان ابتدا حس کنند، آنها میتواننداز حروف الفبا، اعداد و بسیاری از موضوعات دیگر برای یادگیری زبان شروع کنند .و نباید از آنها انتظار داشت از کلمات و جملات پیشرفته شروع کنند این کتاب برای کودکان پنج سال به بالا طراحی شده است آنها با این کتاب میتوانند در راستای یادگیری زبان انگلیسی ، مهارت نقاشی و رنگ آمیزی را بیاموزند.

این کتاب دارای ۹ درس است که موضوعات آن عبارتست از my classroom,my body, , my toys, my family, party food, my clothes, در هر صفحه لغات جدید و جملات کوتاه برای بالا بردن دایره لغاتشان ، آنها را برای مهارت های خواندن و نوشتن آماده میکند .تصاویر رنگی به کودکان این قابلیت را میدهد تا محیط پیرامونشان را بهتر بشناسند در صفحات پایانی کتاب ، تعدادی برچسب و اشکال مختلف گردآوری شده اند که مرتبط هستند به مطالب کتاب درباره ی موضوعات مختلف .از سری کتابهای pockets میتوان به pockets1, pockets2, pockets3 اشاره کرد.