آزمون تعیین سطح بزرگسالان (بالای ۱۶ سال)

تعیین سطح بزرگسالان

برای شروع آزمون روی دکمه شروع آزمون کلیک کنید.

زبان آموز محترم مدت زمان پاسخگوئی به هر سوال یک دقیقه می‌باشد .