CONNECT1

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

 
CONNECT1
CONNECT1A
CONNECT1B

دوره CONNECT

 

توضیحات connect: کتاب های connectcمجموعه ای چهار سطحی برای تقویت مهارت شنیداری نوجوانان است که از بخش های مختلفی تشکیل شده است . هر یک از سطوح ۸ بخش و ۳۲ درس می باشد. که سعی در آموزش مباحث روزمره دارد. برخی از این موارد عبارت است از بازگشت به مدرسه، علاقه مندی های افراد، مسائل روز مره، اطراف جهان،خانواده و خانه ، در سراسر جهان،زمان نوجوانان و…این کتاب می تواند برای افرادی که قصد تقویت مهارت شنیداری و گفتاری خود را دارند بسیار مفید باشدکه شامل کتاب دانش آموز کتاب تمرین و فایل های مجزا می باشد . این کتاب در چهار سطح تهیه و تنظیم گردیده که برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری مورد نظر قرار می گیرد.