اساتید

اساتید موسسه شکوه شعبه ستاری

پریسا جعفر بکلو

سطوح تدریس شده: مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته، FCE, CAE, CPE, IELTS

بهرام نعمت‌زاده

سطوح تدریس شده : دوره های کامل گرامر کودکان و بزرگسالان،fce، دورهای ، pre advanceو advance، cpe،toefl ،Ielts

سعیده واشقانی فراهانی

سطوح تدریس شده مقدماتی ، متوسطه،پیشرفته fce ، cae,cpe, Ielts

مهدی قنبری

سطوح تدریس شده : fce, topnotch, cae, cpe, Ielts

امیر هوشنگ تاجیک

سطوح تدریس شده: topnotch, summit