اساتید

اساتید موسسه شکوه شعبه ستاری

پریسا جعفر بکلو

سطوح تدریس شده: مقدماتی، متوسطه ، پیشرفته، FCE, CAE, CPE, IELTS

بهرام نعمت‌زاده

سطوح تدریس شده : دوره های کامل گرامر کودکان و بزرگسالان،fce، دورهای ، pre advanceو advance، cpe،toefl ،Ielts

سمانه اقدسی

سطوح تدریس شده: سطح پاکتس و فمیلی و کانکت و تاپ ناچ تا سطح اینترمدیت

مهدی قنبری

سطوح تدریس شده : fce, topnotch, cae, cpe, Ielts

امیر هوشنگ تاجیک

سطوح تدریس شده: topnotch, summit

معصومه هاشمی

معصومه هاشمی

سطح تدریس شده: پاکتس و فمیلی فرندرز و کانکت