Pre-fCE

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

PRE FCE 1
PRE FCE 2
PRE FCE 3
PRE FCE 4

دوره First Certificate

 

کتابهای این مجموعه در بسیاری از موسسات آموزش زبان استفاده می شود در هر درس به بررسی یک موضوع خاص پرداخته است .درس ها از بخش های مختلفی تشکیل شده و با ارائه متن و تمرین های متنوع سعی در آموزش مهارت های اصلی و واژگان زبان انگلیسی به شیوه ای جذاب را دارد . دانشحویان در دوره های آموزش زبان و همه کسانی که به طور حرفه ای در توسعه و استفاده از آزمون های زبان تحصیل می کنند ، این منبع را یکی از متون معتبر و جامع در راستای مقاصد و اهداف خود تلقی می کنند. این کتاب برای زبان آموزان بالای متوسط که نیازمند یادگیری زبان جهت مطالعه و ادامه تحصیل با موفقیت در کارها هستند ،طراحی شده است.این مجموعه در سه حوزه اصلی به ارائه مطالب خود می پردازدکه عبارتند از تمرکز بر واژگان و بخش های زبانی و نیز به فعالیت و کار وا داشتن زبان آموزان از طریق فعالیت های تعاملی و تقویت مهارت نوشتاری و گفتاری .و همچنین برای آزمون های زبان بهترین شروع کتاب ۵۰۴ واژه است در این کتاب کاربردی ترین لغات جمع آوری شده است ودر تقویت و گسترش دانش واژگانی شما بسیار موثر خواهد بود .بعلاوه کلماتی فرا می گیرید که از آن نظر که کلماتی شناخته شده اند و دائما بوسیله افراد تحصیلکرده استفاده می شوند ،