CAE

انتخاب دوره و شروع ثبت نام

 
CAE1
CAE2
CAE3
CAE4
CAE5
CAE6
CAE7

دوره CAE

 آموزش پویا و مهیج و کاربردی زبان از طریق این کتاب در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد . بالطبع به هر میزان که دانش زبان افزایش یابدتعداد ساخت جملات پیچیده و درک و فهم تعاملات و ارتباطات نیز از سوی زبان آموز هم افزایش می یابد. زبان انگلیسی دارای اصول و قواعد بسیار گسترده ای است که تنها با تمرکز تمرین و تکرارفراوان می توان آنها را فرا گرفت. کتاب کنونی با شیوه آموزش خاص خود به کمک زبان آموزان آمده و آنها را در این راه پر پیچ و خم هدایت میکند. مجموعه objective Advanced همراه با فایل صوتی ، کتاب کار جهت آمادگی زبان آموزان در آزمون انگلیسی کمبریج فراهم شده است.