ثبت نام ترم‌ها

لطفا پس از تعیین سطح با انتخاب گزینه مناسب ثبت نام خود را آغاز و شهریه خود را پرداخت نمایید. (تعیین سطح برای زبان آموزان جدید و یا غایب ترم گذشته انجام می‌شود.)