مرحله چهارم: واریز مبلغ آزمون (7-4 سال)

توضیحات مهم:

1- جهت پرداخت از رمز دوم کارت استفاده فرمایید. و حتما نیاز به رمز پویا نمی‌باشد.

2- اگر بنا به هر دلیلی در صفحه آتی پرداخت شما دچار مشکل شد، از هر اپلیکیشن دیگری می‌توانید به شماره کارت 6037997343393238 به نام محمدرضا توکلی پرداخت را انجام داده و عکس رسید را به همراه نام و نام خانوادگی پرداخت کننده به شماره 09128227182 از طریق واتساپ  ارسال نمایید. و منتظر ارسال پیامک لینک آزمون باشید.

*** پس از دریافت پیامک لینک آزمون، ظرف مدت حداکثر 24 ساعت وارد لینک شده و تست بدهید.

فرم اطلاعات پرداخت کننده (7-4 سال)