Single Product

کتاب Topnotch Fundamental B

85,000 تومان

این سری شامل ۴ کتاب است که زبان آموزان را از سطح A1 به سطح B1 می­رساند.

توضیحات

سطح کتابهای Top Notch به طور کلی از بخش های مقدماتی و سطوح پیشرفته تشکیل شده است.  کتاب Top Notch از معتبر ترین دوره های آموزشی زبان انگلیسی بشمار می آید. سسطح کتابهای Top Notch به نحوی تهیه گردیده است که تمامی زبان آموزان از سطح مقدماتی تا پیشرفته می توانند از این کتاب آموزش زبان انگلیسی بهره مند شوند. این مجموعه برای افزایش سطح زبان از A1 تا B1 پلاس در نظر گرفته شده است.