Single Product

کتاب Objective Advanced

135,000 تومان

 این کتاب corpus-based بوده و از مشخصه های بارز آن می توان به مقوله Cambridge quality guarantee اشاره کرد.

توضیحات

مجموعه Objective Advanced همراه با فایل صوتی، کتاب کار بر اساس آخرین تغییرات انجام شده بر روی کتاب Objective CAE Course منبع اصلی (official material) جهت آمادگی زبان آموزان برای آزمون انگلیسی کمبریج فراهم شده است.

ویرایش جدید این مجموعه که به عنوان (Certificate in Advanced English (CAE شناخته شده است در سطح C1 جهت موفقیت حرفه ای و آکادمیک زبان آموزان در آزمون انگلیسی ارائه می شود.