Single Product

کتاب Connect 1

220,000 تومان

کتاب های این مجموعه در ۴ سطح از مقدماتی تا متوسط در سطوح A1,A2 و B1 برای نوجوانان می‌باشد.

توضیحات

انتخاب موضوعات مناسب این رده سنی کتاب را برای آموزش مهیج تر و شاگردان را ترغیب به صحبت می کند. هر کتاب شامل ۸ درس وهر درس شامل ۴ بخش می باشد . هر درس یکی از موضوعاتی که زبان آموزان برای مکالمه روزمره به آن نیاز دارند انتخاب کرده است و در طول درس کلمات، مکالمه ها و نکات گرامری مربوط به آن موضوع بسط داده شده است. تمرین های صحبت کردن با پایانی باز اعتماد به نفس زبان آموزان برای برقراری ارتباط به زبان انگلیسی را افزایش می دهد. تضمین یک کلاس خوب با توجه به قابلیت سنجش و بررسی روند پیشرفت دانش آموزان در طول ترم موضوعات و فعالیت‌های تحقیقاتی که کلاس درس را به زندگی روزانه پیوند می‌دهد. مطالب خواندنی در رابطه با فرهنگ‌های گوناگون قوانین کاربردی نوشتاری که دانش آموزان به سرعت فرا گرفته و پیاده سازی می کنند .