Single Product

ترم نوجوانان

275,000 تومان

توضیحات

در بخش زبان آموزان از سن ۱۶-۱۲ سال در کلاس حضور دارند. طراحی به گونه‌ای است که دارای موضوعات متنوع و کاربردی در جامعه می‌باشد. در این دوره از کتاب‌های Connect و یا HeyThere که از کتاب‌های روز دنیا می‌باشد تدریس می‌شود.