Single Product

ترم خردسالان

230,000 تومان

در صورت نیاز، هر یک از کتاب‌های زیر را انتخاب نمایید.

توضیحات

 کودکان ۱۲-۷ سال:

برای کودکان ۱۲-۷ سال از کتاب‌های FAMILY&FRIENDS از انتشارات OXFORD استفاده می‌شود و در طی ۱۴ترم این کتب تدریس می‌شود و با تمرکز به مهارت‌های گفتاری و شنیداری و با تلفظ مکالمه ،تصاویر مناسب و شاد ،CDها و کتب کمک آموزشی ،فضای مناسب برای یادگیری زبان برای کودکان فراهم می‌کند . تصاویر بسیار شاد ،نکات گرامری در جملات و گسترش دایره واژگان همراه با تقویت مهارت های اجتماعی ،در این گروه سنی در هر یک از سطوح یک کتاب دانش آموز -یک کتاب تمرین -منابع کمک آموزشی و فایل صوتی کار می‍‌‌‌شود ونوع برگزاری به صورت گروهی می‌باشد.