آموزشگاه زبان شکوه ستاری دوره مکالمه زبان ترکی استانبولی برگزار میکند.
با توجه به درخواست متقاضیانی که قصد ادامه تحصیل و یا قصد مسافرت و یا قصد مهاجرت و تغییر محل زندگی دارند این دوره ها تدارک دیده شده است.
بهترین راه برقراری ارتباط با ترک زبانان یادگیری زبان رایج کشورشان است.
*همکاری با اساتید مجرب
*استفاده از بروزترین منابع آموزشی
*برگزاری دوره ها به صورت فشرده و ترمیک
و همچنین دو ویژگی منحصر به فرد کیفیت عالی و هزینه مناسب ما را از سایر موسسات متمایز کرده است .
-استفاده از منابع معتبر همچون کتابهای Hit it که مورد تایید بخش فرهنگی سفارت ترکیه میباشد و در جهت پیشرفت مکالمه ترکی بسیار موثر خواهد بود.
کتابهای Hit itشامل۳ کتاب میباشد که هر کتاب در ۶ترم تدریس میشود.سطحA در ۶ترم،سطح Bدر ۶ ترم،وسطح Cنیزدر۶ترم تدریس میشود.
-نحوه برگزاری کلاسها:
۱-کلاسهای ترمیک عادی ۱۲جلسه ۱/۵ساعته
۲-کلاسهای ترمیک فشرده ۶جلسه ۳ساعته

روزهای زوج و فرد و پنجشنبه ها

آدرس کانال موسسه شکوه شعبه ستاری جهت دسترسی به فایلهای آموزشیshokouh_sattari@