قابل توجه زبان آموزان گرامی:

آموزشگاه شکوه ستاری اقدام به ارایه خدمات مجازی آموزش زبان انگلیسی در تمامی سطوح کرده است.
کلیه زبان آموزان می توانند از ترم بهار با مراجعه به کانال موسسه شکوه ستاری از آموزش مجازی بهره مند شوند.
آدرس کانال موسسه شکوه شعبه ستاری جهت دسترسی به فایلهای آموزشیshokouh_sattari@