Family Friends

دوره fAMILY FRIENDS

توضیحات family friends: یکی از محبوب ترین مجموعه های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال می باشد و برنامه آموزشی فوق العاده قوی شامل زبان، صداشناسی و آموزش های اجتماعی را پوشش می دهد . این کتاب برنامه آموزشی قوی ارائه می کند و تمرکز آن روی مکالمات واقعی و نگارش متون است.برنامه های درسی بر پایه ارزش ها شامل مهارت های اجتماعی و احساسی است.این کتاب روش تدریسی کاملا واضح و مشخص دارد و هر درس در این کتاب با اهدافی مشخص تالیف شده است و فعالیت هایی که برای زبان آموز ، مدرس و حتی والدین در نظر گرفته شده است با دقت و ظرافت ، سطح بندی و دسته بندی شده اند و یادگیری کودکان شمارا به بهترین نحو پشتیبانی می کنند. آموزش صداهای زبان انگلیسی آسان و سرگرم کننده است، روند آموزش و یادگیری به طور خاص برای غیر انگلیسی زبان ها نگاشته شده است و به این معنی که هر صدا با روشی آموزش داده می شود که درک و فهم آن ساده باشد.برای اینکه آموزش زبان انگلیسی فرآیندی سرگرم کننده باشد و اشتیاق زبان آموز بیشتر شود از ترکیب محتوای متنی و منابع کتاب آموزشی استفاده می شود.در این دوره چهار مهارت writing, reading,speaking, listening با دقت خاصی تدریس و تمرین می شود . علاوه بر کتاب های فوق کتاب های مکمل آموزشی زیر نیز ارائه و آموزش داده می شود.کتاب Grammer fiends، کتابهای Readers, کتاب های استوری و لوح فشرده cd

کتاب کودکان

جهت ثبت نام، لطفا روی دوره مورد نظر خود (روی عکس کتاب)  کلیک کنید