دوره CONNECT

توضیحات connect: کتاب های connectcمجموعه ای چهار سطحی برای تقویت مهارت شنیداری نوجوانان است که از بخش های مختلفی تشکیل شده است . هر یک از سطوح ۸ بخش و ۳۲ درس می باشد. که سعی در آموزش مباحث روزمره دارد. برخی از این موارد عبارت است از بازگشت به مدرسه، علاقه مندی های افراد، مسائل روز مره، اطراف جهان،خانواده و خانه ، در سراسر جهان،زمان نوجوانان و…این کتاب می تواند برای افرادی که قصد تقویت مهارت شنیداری و گفتاری خود را دارند بسیار مفید باشدکه شامل کتاب دانش آموز کتاب تمرین و فایل های مجزا می باشد . این کتاب در چهار سطح تهیه و تنظیم گردیده که برای تقویت مهارت شنیداری و گفتاری مورد نظر قرار می گیرد.

جهت ثبت نام، لطفا روی دوره مورد نظر خود (روی عکس کتاب)  کلیک کنید

ترم CONNECT1
ترم CONNECT1A
ترم CONNECT1B
ترم CONNECT2
ترم CONNECT2A
ترم CONNECT2B
ترم CONNECT3
ترم CONNECT3A
ترم CONNECT3B
ترم CONNECT4
ترم CONNECT4A
ترم CONNECT4 B